Erinäituse Statuut

 

Kinnitatud MTÜ Eesti Cavalier King Charles Spanjelite Tõuühingu üldkoosolekuga 24.05.2008

Kinnitatud Eesti Kennelliidus 27.11.2008

 

CAVALIER KING CHARLES SPANJELITE TÕUÜHINGU ERINÄITUSE STATUUT

Cavalier king charles spanjelite erinäituste läbiviimise aluseks on EKL Volinike Kogu poolt 20.11.2004 kinnitatud EKL näituste eeskiri. Kõigil juhtudel, mida käesolev statuut ei reglementeeri lähtutakse nimetatud EKL näituste eeskirjast. Näituse ametlik nimetus on "FOUR SEASONS".

 

1. Värvi sertifikaadid

Kui näitusele registreeritakse ametlikesse klassidesse üle 60 koera on näituse korraldajal õigus korraldada koerte hindamine värvuste järgi eraldi ning väljastada kuni 8 (kaheksa) sertifikaati (kaks iga tõus esineva värvuse kohta) ja kuni 8 (kaheksa) juunior-sertifikaati (kaks iga värvuse kohta).

 

2. Hindamisklassid ja hindamise järjekord

Värvuste hindamise järjekord on alati ruby, black & tan, tricolour, blenheim. Kõigepealt hinnatakse iga värvuse beebiklassid, seejärel kutsikaklassid. Peale kutsikaklasse hinnatakse iga värvuse juunioriklassid, seejärel veteraniklassid. Peale veteraniklasse jätkub ülejäänud klasside hindamine värvuste kaupa EKL näituste eeskirja skeemi järgi. Paaride, kasvataja- ja järglasteklassides jaotumist värvuse järgi ei toimu.

 

3. Tiitlid

3.1. Tiitleid Tõu Parim (TP) ja Vastassugupoole Parim (VSP) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide võitjatele.

3.2. Tiitleid Tõu Parim Juunior (TP-JUN) ja Vastassugupoole Parim Juunior (VSP-JUN) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide juunior-võitjatele.

3.3. Tiitleid Tõu Parim Veteran (TP-VET) ja Vastassugupoole Parim Veteran (VSP-VET) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide veteran-võitjatele.

3.4. Tiitleid Tõu Parim Kutsikas (TP-KUTS) ja Vastassugupoole Parim Kutsikas (VSP-KUTS) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide kutsika klassi võitjatele.

3.5. Tiitleid Tõu Parim Beebi (TP-BEEBI) ja Vastassugupoole Parim Beebi (VSP-BEEBI) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide beebiklassi võitjatele.

3.6. Tiitleid Tõu Parim Paar (TP-PAAR) väljastatakse üks ning see omistatakse paaride klassi võitjale.

3.7. Tiitleid Tõu Parim Kasvataja (TP-KASV) väljastatakse üks ning see omistatakse kasvatajaklassi võitjale.

3.8. Tiitleid Tõu Parim Järglasteklass (TP-JÄRG) väljastatakse üks ning see omistatakse järglasteklassi võitjale.

 

4. BIS ringid

4.1. Beebide BIS ring viiakse läbi peale beebiklasside ametlikku hindamist ning sellel on õigus osaleda kõigil TP-BEEBI ja VSP-BEEBI tulemuse saavutanud koertel (kuni 8).

4.2. Kutsikate BIS ring viiakse läbi peale kutsikaklasside ametlikku hindamist ning sellel on õigus osaleda kõigil TP-KUTSIKA ja VSP-KUTSIKA tulemuse saavutanud koertel (kuni 8).

4.3. Värvuse parima kutsika eriauhinna võistlused toimuvad peale beebide ja kutsikate BIS ringe ning sellel osalevad kõik TP-BEEBI, VSP-BEEBI, TP-KUTSIKAS või VSP-KUTSIKAS tulemusega koerad.

4.4. Juuniorite BIS ring viiakse läbi peale juuniori hindamise lõppemist ning sellel on õigus osaleda kõigil TP-JUUNIORI ja VSP-JUUNIORI tulemuse saavutanud koertel (kuni 8). Juuniorite BISi võitja saab mitteametliku tiitli CKCS Junior Club Winner.

4.5. Veteranide BIS ring viiakse läbi peale veteranide hindamise lõppemist ning sellel on õigus osaleda kõigil TP-VETERANI ja VSP-VETRANI tulemuse saavutanud koertel (kuni 8). Veteranide BISi võitja saab mitteametliku tiitli CKCS Veteran Club Winner.

4.6. Best in Show ring viiakse läbi peale ametlike klasside hindamise lõppu ning sellel on õigus osaleda kõigil TP ja VSP tulemuse saavutanud koertel (kuni 8). Best in Show võitja saab mitteametliku tiitli CKCS Club Winner.

4.7. Best in Show järel toimuvad võistlused Parima Pea ja Parima Liikuja eriauhindadele ning kuulutatakse välja Parim Eestis Sündinud Cavalier eriauhinna omanik.

4.8. Paaride BIS ring viiakse läbi paaride hindamise lõppedes ning klassis tehtud järjestus on ühtlasi paaride BIS-järjestuse aluseks.

4.9. Kasvatajate BIS ring viiakse läbi kasvatajaklasside hindamise lõppedes ning klassis tehtud järjestus on ühtlasi kasvatajate BIS-järjestuse aluseks.

4.10. Järglasteklassi BIS ring viiakse läbi järglasteklassi hindamise lõppedes ning klassis tehtud järjestus on ühtlasi järglasteklassi BIS-järjestuse aluseks.

 

5. Eriauhinnad

Lisaks ametlikele tiitlitele väljastatakse järgmised karikad:

Minor Charm - parim ruby kutsikas

Minor Joy - parim black & tan kutsikas

Minor Felicity - parim tricolour kutsikas

Minor Desire - parim blenheim kutsikas

Autumn Charm - TP-ruby

Summer Joy - TP-black&tan

Spring Felicity - TP-tricolour

Winter Desire - TP-blenheim

Parim Pea - võistlusele valib osalejad kohtunik

Parim Liikuja - võistlusele valib osalejad kohtunik

Parim Eestis Sündinud Cavalier - selgitatakse näitusetulemuste põhjal. Võrdse tulemuse korral teeb valiku kohtunik.

Statuudi seletus>>

... tagasi