Erinäituse statuudi seletus

 

Näitus algab ruby beebide klassiga. Kohtunik hindab ära kõigepealt väiksed ruby poisid (ringisekretär kirjutab kohtunikuonu antud kirjelduse spetsiaalsele blanketile) ja paneb neli esimest järjekorda. Hindeid nii väikestele ei anta, küll aga kirjeldus ja võimalik perspektiiv kohtuniku arvates. Seejärel tulevad ringi pisikesed ruby tüdrukbeebid, kes hindamise ja kirjelduse tegemise järel pannakse samuti järjekorda. Seejärel kutsub ringikorraldaja tagasi esimeseks tulnud ruby poissbeebi ning võrdleb teda esimeseks tulnud ruby tüdrukbeebiga ja otsustab, kumb neist saab tõu parimaks ruby beebiks ja kes vastassugupoole parimaks ruby beebiks. Seejärel kutsutakse ringi black & tan beebid, kellega viiakse läbi samad manipulatsioonid, mis ruby beebidega ning, mis kulmineeruvad tõuparima black & tan beebi ja vastassugupoole parima black & tan beebi valimisega. Seejärel hinnatakse ja valitakse samamoodi tricolour beebid ja nende järel blenheim beebid. Seejärel toimub beebide BIS ehk valitakse 4 parimat beebit tõus. Ringikorraldaja kutsub tagasi esimeseks tulnud ruby poiss- ja tüdrukbeebi, black & tan poiss- ja tüdrukbeebi, tricolour poiss- ja tüdrukbeebi ning blenheim poiss- ja tüdrukbeebi. Täiskomplekti puhul (vahel võib juhtuda et ühte või teist värvi või sugu beebisid lihtsalt pole) on meil beebi BIS ringis kaheksa kutsikat. Nendest kaheksast valib kohtunik neli ja sätib nad paremusjärjestusse. Kõik saavad auhinnad ja kõik on õnnelikud! Pealtvaatajad plaksutavad heldinult ja omanikud kalpsavad oma kutsikatega rõõmsalt ringist minema! NB! Mitte keegi ei lahku! Kutsikaomanikud, kelle armsad kutsikad ei saanud sedapuhku TP või VSP beebiks võivad soovi korral koju minna, aga ma soovitaks juuniorid ja täiskasvanud siiski ka ära vaadata. Parimad poiss- ja tüdrukbeebid jäävad veel värvi parima kutsika võistlusele.

Seejärel kutsutakse ringi kutsikaklassi ruby poisid. Kutsikaid hindab kohtunik samamoodi kui beebisid. Kõva häälega dikteerib ta inglise keeles kirjelduse, mille meie usin sekretär hoolega talletab vastaval blanketil. Kutsikaklassis samamoodi ei panda hindeid, vaid ainult järjekord. Beebiklassist erinevalt võib kohtunik anda kutsikale veel eriauhinna (helelilla lint) ja järjestab neli parimat kutsikat. Eriauhind on üks kaval asi ning kohtunik võib seda välja anda kuni neli sugupoole kohta. Kui kutsikas eriauhinda ei saa, siis ta ei saa ka kandideerida sugupoole parima või vastassugupoole parima kutsika tiitlile. Ruby poisskutsikad hinnatud kutsutakse ringi ruby tüdrukkutsikad ja hinnatakse neid samamoodi. Seejärel valitakse esimeseks tulnud ja eriauhinna saanud poisskutsika ning esimeseks tulnud ja eriauhinna saanud tüdrukkutsika vahel TP ja VSP. Ruby kutsikate järel hinnaks black & tan kutsikad, siis tricolourid ja seejärel blenheimid. See osa üritusest kulmineerub kutsikate abisiga ehk valitakse 4 parimat kutsikat tõus. Ringikorraldaja kutsub tagasi esimeseks tulnud ruby poiss- ja tüdrukkutsika, black & tan poiss- ja tüdrukkutsika, tricolour poiss- ja tüdrukkutsika ning blenheim poiss- ja tüdrukkutsika. Täiskomplekti puhul (vahel võib juhtuda et ühte või teist värvi või sugu kutsikaid lihtsalt pole) on meil kutsikate BIS ringis kaheksa kutsikat. Nendest kaheksast valib kohtunik neli ja sätib nad paremusjärjestusse. Kõik saavad auhinnad ja kõik on õnnelikud! Pealtvaatajad plaksutavad heldinult ja omanikud kalpsavad oma kutsikatega rõõmsalt ringist minema! NB! Mitte keegi ei lahku! Kutsikaomanikud, kelle nunnud kutsikad ei saanud sedapuhku TP või VSP kutsikaks võivad soovi korral koju minna, aga ma soovitaks juuniorid ja täiskasvanud siiski ka ära vaadata. Parimad poiss- ja tüdrukkutsikad jäävad veel värvi parima kutsika võistlusele.

Ja siis ja siis, tuleb meil värvi parima kutsika valik. Ringikorraldaja kutsub tagasi ruby TP beebi, VSP beebi, TP kutsika ja VSP kutsika. Meil on ringis neli vaimustavat ruby kutsikat, kelle kohtunik sätib paremusjärjekorda. Esimesi kohti on paraku ainult üks ning esimene saab Minor Charm nimelise karika. Seejärel kutsutakse ringi black & tan värvusega TP beebi, VSP beebi, TP kutsikas ja VSP kutsikas. Maagiline hetk kordub ja meil üks ja ainus parim black & tan kutsikas, kes saab Minor Joy nimelise karika. Ja nagu sellest veel vähe oleks, kutsub ringikorraldaja välja tricolour TP beebi, VSP beebi, TP kutsika ja VSP kutsika. Paremusjärjestuse alusel saab esimene Minor Felicity nimelise karika. Viimasena astuvad ringi blenheim TP beebi, VSP beebi, TP kutsikas ja VSP kutsikas. Publik on hullumas! Esimeseks tulnud kutsikas saab Minor Disere nimelise karika ja näituse parima blenheim kutsika tiitli. Seejärel võivad kõik kutsikad rahulikult koju minna, sest seljataga on pingeline ja väsitav, kuid kordaläinud ennelõuna. Aga muidugi on omanikel alati võimalus näitusele jääda vaatama vanemate klasside hindamist.

Kohtunik asub hindama juuniorklasse. Kõigepealt kutsub ringikorraldaja hindamisele isased ruby juuniorid. Kõik saavad hinde ning pannakse kohtadele ehk tehakse paremusjärjestus. Esimene koer saab juuniorserdi, kui ta seda ei saa vastu võtta (no kuidas ei saa!) läheb sert järjekorras järgmisele. NB! Keegi ei lahku! Neli esimest hinde "suurepärane" saanud ruby juuniori jäävad ootama rubyde Parima Isase ringi, ülejäänud võivad soovi korral lahkuda. Seejärel hinnatakse emased ruby juuniorid. Kõik saavad hinde ning pannakse kohtadele ehk tehakse paremusjärjestus. Esimene koer saab juuniorserdi, kui ta seda ei saa vastu võtta (no kuidas ei saa!) läheb sert järjekorras järgmisele. NB! Keegi ei lahku! Neli esimest hinde "suurepärane" saanud ruby juuniori jäävad ootama rubyde Parima Emase ringi, ülejäänud võivad soovi korral koju minna. Siis valitakse parim ruby juunior ja parim vastassugupoole ruby juunior. Publik plaksutab ja kõik on õnnelikud! Seejärel hinnatakse samas järjekorras black & tan, tricolour ja blenheim juuniorid ning valitakse värvuse TPd ja VSP. See osa üritusest tipneb juuniorite BISiga, kuhu kutsutakse tagasi kõik TP ja VSP saanud juuniorid ehk ideaalvariandis me näeme seal kahte ruby, kahte black & tan, kahte tricolour ja kahte blenheim juuniori, kelle hulgast kohtunik valib neli parimat. Esimeseks tulnud koer saab õiguse kasutada mitteametlikku tiitlit ECKCS Junior Club Winner tiitli. NB veelkord! Keegi ei lahku! Kõik kohtadele tulnud hindega "suurepärane" juuniorid jäävad ootama oma värvi Parima Isase ja Parima Emase võistlust! Kõikidele ülejäänud juunioritele aitäh ja soovi korral võib koju minna.

Seejärel, ennäe imet, kutsutakse ringi minu poolt palavalt armastatud klass - veteranid! Kõigepealt isased ruby veteranid, siis emased, seejärel valitakse Tõu parim ruby veteran ja Vastassugupoole parim ruby veteran. Tingimuseks TP veterani või VSP veterani tiitli saamiseks on hinne "suurepärane". Kui hinne on alla selle, siis kahjuks koer TP või VSP veterani tiitlile kandideerida ei saa. NB! Keegi ei lahku! Neljale esimesele kohale tulnud ning hinde "suurepärane" saanud koerad jätkavad võistlust Parima Ruby Isase või Parima Ruby Emase ringis. Ülejäänud võivad soovi korral lahkuda. Seejärel kutsutakse ringi isased black & tan veteranid ja seejärel emased ning valitakse TP ja VSP black & tan veteran. Koha saavutanud ning hindega "suurepärane" märgitud veteranid jätkavad võistlust Parima Black & Tan Isase või Parima Black & Tan Emase ringis ning jäävad seda võistlust ootama, mitte ei lähe ära! Seejärel hinnatakse samamoodi tricolour ja blemheim veteranid. Kuna meie näitustel osalevaid veterane on tõesti nii palju, et võib kõik ühe käe kolmel sõrmel üle lugeda, siis karta on, et kolmveerand värvustest jääb esindamata kahjuks. Kui kõiki värvusi veteranid on hinnatud ja valitud TPd ja VSPd, toimub veteranide BIS, millest võtavad osa kõik TP ja VSP saanud veteranid! Ideaalvariandis on meil põrandal jällegi kaheksa kobedat veteran-koera, kelle hulgast kohtunik valib neli parimat. Esimeseks tulnud koer saab õiguse kasutada mitteametlikku tiitlit ECKCS Veteran Club Winner. NB veelkord! Keegi ei lahku! Kõik kohtadele tulnud hindega "suurepärane" veteranid jäävad ootama oma värvi Parima Isase ja Parima Emase võistlust! Kõikidele ülejäänud veteranidele aitäh ja soovi korral võib koju minna. Kui veteranil on juba mingi riigi tšempion tiitel, siis TP või VSP saavutamisel, saab EKLis vormistada ka Veteran Tšempioni tiitli.

Seejärel algab ametlike klasside hindamine värvuste kaupa ehk siis kõigepealt kutsutakse ringi isased rubyd - noorteklass, avaklass ja tšempionklass üks teise järel. NB! Keegi ei lahku! Kohtunik teeb igas klassis paremusjärjestuse (neli esimest kohta) ning hinde "suurepärane" saanud koerad võistlevad edasi serdi ringis, mis toimub tšempionklassi hindamise järel. Ülejäänud võivad soovi korral koju minna. Serdiringis valib kohtunik esitatud X arvust koertest neli parimat ja paneb nad kohtadele ning esimeseks tulnud koer saab selle ihaldatud serdiroseti. Kui esimene koer mingil põhjusel ei saa serti vastu võtta (on juba selle riigi tšempion, on juba sert sellelt kohtunikult või ei ole kaks aastat vana, et vastu võtta kolmas sert) liigub sert järjekorras edasi. NB! Keegi ei lahku! Serdiringis kohtadele tulnud koerad jäävad paigale ning ringikorraldaja kutsub lisaks sisse ideaalvariandis neli isast ruby juuniori ja neli isast ruby veterani ning toimub Parima Ruby Isase ring, kus kohtunik valib 12 koera hulgast neli parimat. NB! Esimeseks tulnud koer ei lahku! Teistele aitäh ja võib soovi korral koju minna. Seejärel toimub samas järjekorras emaste rubyde hindamine. Kui kohtunik on teinud Parima Ruby Emase järjestuse, siis seejärel toimub TP ja VSP ruby valimine. NB! Keegi ei lahku! TP ja VSP ruby tiitli saanud koerad jäävad ootama Best in Show ringi. Rubyde järel hinnatakse samamoodi black & tan, tricolour ja blenheim cavalierid. Kõik oma värvi TP saavad ka vastava värvikarika - ruby Autumn Charm nimelise, black & tan Summer Joy nimelise, tricolour Spring Felicity nimelise ja blenheim Winter Desire nimelise.

Seejärel toimub Best in Show! Teie ees seisavad kaheksa oma värvuse ja sugupoole parimat koera! Publik juubeldab! Neist kaheksast valib kohtunik neli näituse parimat koera ning esimeseks tulnu saab tiitli ECKCS Club Winner! Hurrrraaaa, kodanikud cavalieri huvilised!
Parim Pea ja Parim Liikuja valitakse siis peale Best in Showd.
Seejärel toimub mõningane pingelangus ja meie näitus jätkub paaride võistlusega. Osaleb siis ühe omaniku isasest ja emasest koerast koosnev paar ning kohtunik hindab selle paari harmooniat. Kohtunik järjestab paarid ning esimeseks tulnud hindega "suurepärane" paarist saab tõu parim paar ja ühtlasi BIS 1 paar. Paari hindamiseks peavad mõlemad koerad olema osalenud antud näitusel ja saanud hindeks vähemalt "väga hea", kutsikad osaleda ei saa. Seejärel jätkame kasvataja klassiga, kus siis kennel esitab oma vähemalt kahest erinevast pesakonnast pärit koerte neljaliikmelise gruppi, mille puhul hinnatakse kennelist päris koerte ühtsust ja harmooniat. Kohtunik järjestab grupid ning esimeseks tulnud hindega "suurepärane" grupist saab tõu parim kasvatajaklass ja ühtlasi BIS 1 kasvatajaklass. Kõik kasvatajaklaasis osalevad koerad peavad olema osalenud antud näitusel ja saanud hinde vähemalt "väga hea", kutsikad osaleda ei saa. Ning näitus lõppeb järglasteklaasi hindamisega. Esitatakse siis kas emast või isast koera (kes ei pea antud näitusel hinde saama) oma vähemalt kahest erinevast pesakonnast neljaliikmelise järglastegrupiga. Kohtunik hindab antud vanema häid mõjusid järglastes. Kohtunik järjestab grupid ning esimeseks tulnud hindega "suurepärane" grupist saab tõu parim järglasteklass ja ühtlasi BIS 1 järglasteklass. Kõik järglasteklassis osalevad järglased peavad olema osalenud antud näitusel ja saanud hinde vähemalt "väga hea".

Seletuse koostas: Kaarin Kaaviste  

...tagasi