CM/SM Küsitlus

 

ECKCS TÜ palub väga vajaliku terviseinfo kogumiseks ja analüüsimiseks täita järgmine
küsimustik hiljemalt 30.11.2020 kõigil kelle cavalieril on diagnoositud CM/SM!
KÜSIMUSTIK SIIN >>
 
Isikuandmeid ei avalikustata, küll aga avalikustatakse uuringu tulem.
Võimalik on selgete pärandumismustrite ilmnemisel, et teavitamiseks võetakse ühendust vastava
aretuskoera omaniku/kasvatajaga, et saaks edaspidises aretustöös selle teadmisega arvestada ning
vajadusel teavitada ka oma kutsikaomanikke/aretuskoera järglaste omanikke.
 
 
 

...tagasi