Erinäituse Statuut

Kinnitatud MTÜ Eesti Cavalier King Charles Spanjelite Tõuühingu üldkoosolekuga 24.05.2008
Kinnitatud Eesti Kennelliidus 27.11.2008
Muudetud ECKCS TÜ juhatuse poolt 21.05.2023
 
CAVALIER KING CHARLES SPANJELITE TÕUÜHINGU ERINÄITUSE STATUUT
 
Cavalier king charles spanjelite erinäituste läbiviimise aluseks on EKL näituste eeskiri. Kõigil juhtudel, mida käesolev statuut ei reglementeeri lähtutakse EKL näituste eeskirjast.
 
1. Värvi sertifikaadid
Kui näitusele registreeritakse ametlikesse klassidesse üle 60 koera on näituse korraldajal õigus korraldada koerte hindamine värvuste järgi eraldi ning väljastada kuni 8 (kaheksa) sertifikaati (kaks iga tõus esineva värvuse kohta), kuni 8 (kaheksa) juunior-sertifikaati (kaks iga värvuse kohta) ja kuni 8 (kaheksa) veteran-sertifikaati (kaks iga värvuse kohta).
 
2. Hindamisklassid ja hindamise järjekord
Värvuste hindamise järjekord on ruby, black & tan, tricolour, blenheim. Värvuste kaupa hinnatakse beebid, kutsikad, juuniorid, noorteklass, avaklass, tšempionklass ja veteranid. Paaride, kasvataja- ja järglasteklassides jaotumist värvuse järgi ei toimu.
 
3. Tiitlid
3.1. Tiitleid Tõu Parim Beebi (TP-BEEBI) ja Vastassugupoole Parim Beebi (VSP-BEEBI) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide beebiklassi võitjatele.
3.2. Tiitleid Tõu Parim Kutsikas (TP-KUTS) ja Vastassugupoole Parim Kutsikas (VSP-KUTS) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide kutsika klassi võitjatele.
3.3. Tiitleid Tõu Parim Juunior (TP-JUN) ja Vastassugupoole Parim Juunior (VSP-JUN) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide juunior-võitjatele.
3.4. Tiitleid Tõu Parim Veteran (TP-VET) ja Vastassugupoole Parim Veteran (VSP-VET) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide veteran-võitjatele.
3.5. Tiitleid Tõu Parim (TP) ja Vastassugupoole Parim (VSP) väljastatakse kumbagi kuni neli ning need omistatakse värvikombinatsioonide võitjatele.
3.6. Tiitleid Tõu Parim Paar (TP-PAAR) väljastatakse üks ning see omistatakse paaride klassi võitjale. Klassis tehtud järjestus on ühtlasi paaride BIS-järjestuse aluseks.
3.7. Tiitleid Tõu Parim Kasvataja (TP-KASV) väljastatakse üks ning see omistatakse kasvatajaklassi võitjale. Klassis tehtud järjestus on ühtlasi kasvatajate BIS-järjestuse aluseks.
3.8. Tiitleid Tõu Parim Järglasteklass (TP-JÄRG) väljastatakse üks ning see omistatakse järglasteklassi võitjale. Klassis tehtud järjestus on ühtlasi järglasteklassi BIS-järjestuse aluseks.
 
4. BIS ringid
4.1. Beebide BIS ringis on õigus osaleda kõigil TP-BEEBI ja VSP-BEEBI tulemuse saavutanud koertel (kuni 8).
4.2. Kutsikate BIS ringis on õigus osaleda kõigil TP-KUTSIKA ja VSP-KUTSIKA tulemuse saavutanud koertel (kuni 8).
4.3. Värvuse parima kutsika eriauhinna võistlused toimuvad peale beebide ja kutsikate BIS ringe ning sellel osalevad TP-BEEBI ja TP-KUTSIKAS tulemusega koerad.
4.4. Juuniorite BIS ringis on õigus osaleda kõigil TP-JUUNIORI ja VSP-JUUNIORI tulemuse saavutanud koertel (kuni 8).
4.5. Veteranide BIS ringis on õigus osaleda kõigil TP-VETERANI ja VSP-VETRANI tulemuse saavutanud koertel (kuni 8).
4.7. Best in Show eel toimuvad võistlused Parima Pea ja Parima Liikuja eriauhindadele. Sellel võistlusel on õigus osaleda kõigil kohtuniku poolt vastava kutse saanud koertel.
4.6. Best in Show ringis on õigus osaleda kõigil TP ja VSP tulemuse saavutanud koertel (kuni 8).
4.7. Kuulutatakse välja „Parim Eestis Sündinud Cavalier“ eriauhinna omanik. Võrdse tulemuse korral teeb valiku kohtunik.
 
 
... tagasi