Terviseuuringud

 
Cavalieri pärilikud haigused >>
 
KOHUSTUSLIKUD TERVISEUURINGUD ARETUSES KASUTATAVATELE KOERTELE
Igal aretuses kasutataval cavalier king charles spanjelil peavad enne paaritust
olema teostatud ja ajalistesse kehtivuspiiridesse jäävad järgmised terviseuuringud:

Südameuuring, vanus

Esimene uuring teostatakse kui koer on vähemalt 12 kuune.

Kuulamise teel teostatud uuring kehtib 12 kuud, ultrahelis teostatud uuring kehtib 24 kuud.
Silmauuring, vanus

Esimene uuring teostatakse kui koer on vähemalt 12 kuune ja seejärel kordusuuringud kolme aastaste intervallidega.

Põlveuuring, vanus

Uuring teostatakse alates 12 elukuust. Põlveuuringut ei ole vaja korrata.

 

ARETUSKOERTE SOOVITUSLIKUD TERVISEUURINGUD

16.03.2013 üldkoosolekul vastuvõetud otsus: Curly Coat/ Dry Eye Syndrom ja Episodic Falling Syndrom DNA-uuring on tõuühingu poolt soovitatav.

Paaritamisel peab vähemalt üks vanem olema DNA testitud ja tulemusega "clear"/ puhas. Kandjaid soovitame aretuses kasutada juhul, kui paariline on "clear"/puhas tulemusega koer.

 

Mitte aretuskoerte soovituslikud terviseuuringud:

Südameuuring, vanus

Uuring tuleks teostada vähemalt üks kord vanuses 4-8 aastat.

Vaktsineerimas käies tuleks koera heaolu huvides lasta alati südant kuulata, kuid südame seisukorra

 uuringutulemusena saab vormistada vaid selleks volitatud EKL usaldusarst südameuuringu alal.

Silmauuring, vanus

Uuring tuleks teostada vähemalt kord elus alates koera kolme aastaseks saamisest.

Põlveuuring, vanus

Uuring tuleks teostada vähemalt kord elus alates koera kolme aastaseks saamisest.

 

Palume kõigil cavalieride omanikel kontrollida oma koerale teostatud terviseuuringute olemasolu EKL AMETLIKUS REGISTRIS!

 

Kui teil on olemas tõestatud terviseuuringu tulemusi, mis seal ei kajastu, SAATKE need Eesti Kennelliitu palvega lisada uuringutulemused registrisse oma koera lehele.

Uuringute tulemused võivad olla nii skänneritud ja e-meiliga saadetud kui ka paberkandjal tavapostiga edastatud või ise kohale viidud.

Oluline on, et nii skänneritud kui ka koopiana tehtud dokumendid oleksid LOETAVAD!

 

Edaspidi saame kogu tervise kohta käiva info oma koerte kohta EKL AMETLIKUST REGISTRIST

 
DNA testid: DECCS Cavalier King Charles Spanjelitel
DNA testid: EFS Cavalier King Chrales Spanjelitel
Cavalieride terviseuuringutest Prantsusmaal ning prantsuse tõuklubi reeglitest
Artikkel süringomüeelia kohta
 

...tagasi/ back